четвъртък, януари 10, 2008

Алексо Петров е нарушил закона с порносцената?

Току що прочетох коментар на Hanibal_Lektar@kaldata в който е извел следния цитат, с което ни подсеща че всъщност в България порното е забранено и се преследва от закона
Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 92 от 2002 г.)
(1) Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява произведения с порнографско съдържание, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева...
така че се оказва трейлърът на Баклава нарушава закона с порно-сцената

(edit)
Тук все пак трябва да отбележа, че законът определено смятам за отживелица и порното трябва да си е разрешено, да напомня ли колко добро място за развитие на порноиндустрията в България би бил Студентски град...

4 коментара:

 1. доколкото съм чувал (може и да не е вярно) проблемът с тоя закон е, че там не уточнено какво точно е "порнография" и следователно не могат да осъдят съвсем никого

  ОтговорИзтриване
 2. Първо - цитираната разпоредба е стара. От миналата година (2007)
  вече се използва определението "Порнографски материал". От миналата година също така вече има легална дефиниция на термина "Порнографски материал" в чл.93 от Наказателния кодекс. Цитирам:

  чл.93 т.28. (Нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) "Порнографски материал" е неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал материал, който изобразява открито сексуално поведение. За такова се приема поведение, което изразява реални или симулирани полови сношения между лица от същия или различен пол, содомия, мастурбация, сексуален садизъм или мазохизъм, или похотливо показване на половите органи на лице.

  ОтговорИзтриване
 3. Ето и настоящата разпоредба на чл.159 от Раздел "Разврат" на НК:

  Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева.

  (2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който разпространява чрез интернет порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от хиляда до три хиляди лева.

  (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който излага, представя, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 години, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.

  (4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., предишна ал. 3, изм., бр. 38 от 2007 г.) За деянията по ал. 1 - 3 наказанието е лишаване от свобода до шест години и глоба до осем хиляди лева, ако за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова.

  (5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Когато деянието по ал. 1 - 4 е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба до десет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.

  (6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който държи или набавя за себе си или за другиго чрез компютърна система или по друг начин порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева.

  (7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.

  ОтговорИзтриване
 4. Благодаря :)))
  Нека всеки си прецени за себе си нарушени ли са законите с трейлъра или не? и да се замисли кое е накарало Алексо да сложи сцената в тийзъра

  ОтговорИзтриване